VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

W dniu 22.06.2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne, VI. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. 

Główną część sympozjum będą stanowiły panele konferencyjne, w ramach których wygłoszone zostaną referaty prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. W czasie trwania Sympozjum jego uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych firm spawalniczych. Sympozjum zakończy spotkanie towarzyskie uczestników.

Wysokość opłaty za uczestnictwo oraz warunki płatności zostały podane w zmieszczonym poniżej formularzu zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w VI. Sympozjum

Program VI. Sympozjum