VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

W dniu 22.06.2023 r. odbyło się kolejne, VI. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Sympozjum zorganizowano zgodnie z procesem podtrzymania certyfikatów kompetencji IWE.

Główną część sympozjum stanowiły panele konferencyjne, w ramach których wygłoszono 14 referatów prezentujących najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów, maszyn i urządzeń spawalniczych oraz modyfikacji powierzchni. W czasie trwania Sympozjum jego uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych firm, prezentujących urządzenia i materiały spawalnicze. Sympozjum zakończyło spotkanie towarzyskie uczestników.

Program VI Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego

9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00–10:10 Otwarcie Sympozjum
Przywitanie Gości, Otwarcie VI Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański)
10:10–11:30

Panel konferencyjny I

 1. Maciej Klahs „Uszkodzenia konstrukcji spawanych i metody ich wykrywania w toku eksploatacji urządzeń transportu bliskiego”, Urząd Dozoru Technicznego 
 2. Paweł Górski „Rozwój produktów marki Speedglas. Przyłbice piątej generacji”, 3M
 3. „Zaawansowane systemy obróbki powierzchni przed/po spawaniu firmy SciTeeX oraz zrobotyzowana obróbka spoin w technologii kompensacji siły firmy PushCorp USA”, SciTeeX
 4. Leszek Gajówka „Innowacyjne parametry procesowe spawania metodą 121 prądem przemiennym”, ESAB
 5. Daniel Wiśniewski „Robotyzacja procesów spawania na przykładzie rozwiązań firmy TECHNIKA SPAWALNICZA” , Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
11:30–11:55 Wspólne zdjęcie na schodach przed gmachem NT, przerwa kawowa
12:00–13:00

Panel konferencyjny II

 1. Tomasz Kik „Modelowanie warunków spawania i właściwości złączy”, Politechnika Śląska
 2. Wojciech Wierzba „Zmiany na rynku urządzeń spawalniczych spowodowane wprowadzeniem Dyrektywy Ekoprojektu 2009/125/WE i Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1784 na przykładzie serii FANMIG marki MOST”, Rywal RHC
 3. Żaneta Dworakowska "W dobie podwyżek”, MESSER
 4. Mariusz Bereziuk „ABICOR BINZEL – Nowości i nowe możliwości", ABICOR BINZEL
13:00–14:30 Lunch, zwiedzanie stoisk wystawców
14:3015:45

Panel konferencyjny III 

 1. Jerzy Kozłowski „Nowe wydanie normy dotyczącej cynkowania ogniowego EN ISO 1461 oraz warunki certyfikowania malarni wg standardu FROSIO GuiD-CP”, SLV
 2. Robert Kosturek, Lucjan Śnieżek „Zastosowanie techniki FSW do spajania wysokowytrzymałych stopów aluminium z uwzględnieniem połączeń różnoimiennych”, Wojskowa Akademia Techniczna
 3. Artur Wojewoda „Spawanie cobotem”, Yaskawa Polska  Sp. z o.o.
 4. Marek Węglowski, Tomasz Chmielewski „Przykłady technologicznego ograniczania i usuwania odkształceń w złożonych konstrukcjach spawanych”, Akademia Spawania, Politechnika Warszawska
 5. Kamil Relidzyński „Roboty współpracujące w branży metalowej”, ELMARK Automatyka S.A.
15:45–16:15 Podsumowanie i zakończenie VI Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego
Wręczenie świadectw uczestnictwa w sympozjum
      17:00 Spotkanie towarzyskie

Poniżej zdjęcie uczestników Sympozjum oraz migawki z jego przebiegu.

 
 

Pliki do pobrania:

Program VI. Sympozjum