Prace dyplomowe

Prace dyplomowe wykonywane przez studentów studiów podyplomowych CAD/CAM/CNC stanowią nierzadko zaawansowane projekty rozwiązujące określone problemy konstrukcyjne lub technologiczne. Najczęściej są to projekty urządzeń lub skomplikowanych części obejmujące projekt technologii oraz wytyczne do obróbki na obrabiarce CNC wraz z wygenerowanym programem. Prace w zdecydowanej większości dotyczą wyrobów produkowanych w firmie, w której pracują studenci lub o pracę w której zamierzają się ubiegać. W ramach pracy dyplomowej studenci pod okiem doświadczonego eksperta – promotora realizują projekty, które bardzo często są następnie wdrażane do produkcji. Dzięki temu zyskuje zarówno student, jak i firma mogąc przygotować pod okiem eksperta nowe projekty wdrożyć je do produkcji.

Przykładowe prace dyplomowe

zrealizowane w latach ubiegłych

 1. Opracowanie technologii wykonania przykładowej części oraz przeprowadzenie badań dokładności wykonania części na frezarce własnej konstrukcji.
 2. Połączenie wielowypustowe używane w silniku lotniczym.
 3. Optymalizacja procesu produkcji klina odprowadzającego na maszynie 5-osiowej ze sterowaniem Heidenhain iTNC 530.
 4. Model śmigła modelarskiego i opracowanie technologii wykonania formy - optymalizacja wykonania.
 5. Projekt zautomatyzowanego stanowiska testującego dla branży automotive.
 6. Projekt wykrojnika do okrawania.
 7. Systemy CAD/CAM jako narzędzie w znacznym stopniu ułatwiające prototypowanie złożonych kształtów organicznych na przykładzie projektu śmigła drona.
 8. Optymalizacja obróbki i porównanie różnych strategii obróbki.
 9. Wykonanie projektu formy wtryskowej dla detalu- ''okienko''.
 10. Wykonanie projektu stanowiska do wtłaczania trójnika.
 11. Projekt zespołu wirnika głównego śmigłowca lekkiego oraz technologia wykonania wybranego elementu.
 12. Projekt i technologia produkcji pierścienia z żeliwa sferoidalnego.
 13. Wybór metody szlifowania otoczek gwintowników M2 M2,5- modernizacja szlifierki Agathon.
 14. Projekt przyrządu do spawania ramy przyczepy specjalnej.
 15. Model tłocznika w systemie SolidWorks oraz opracowanie technologii w systemie Mastercam.
 16. Projekt i technologia wytworzenia płytki do osteosyntezy.
 17. Wykonanie projektu formy wtryskowej dla detalu - ''zaślepka''.
 18. Opracowanie technologii wykonania stempla metodą obróbki skrawaniem oraz elektrodrążenia.
 19. Projekt i kosztorys budowy plotera CNC.
 20. Opracowanie modelu 3D reduktora planetarnego z wykorzystaniem systemu NX 7.5.