Zakres i miejsce szkolenia kadr.

Nikt inny was nie trzeba udowadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjne naszej kompetencji w tym zakresie koliduje z powodu systemu szkolenia kadr