Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie

Proponowane obszary prac dyplomowych oraz przejściowych magisterskich i inżynierskich.

Szczegółowe tematy prac dyplomowych i przejściowych są ustalane w drodze konsultacji P.T. Studenta i Prowadzącego.
Uwaga! Liczba przyjętych prac przez Prowadzącego jest limitowana.
/Detailed subjects of diploma and intermediate projects theses are determined through consultations with A.T. Student and thesis promoter.
Warning! The number of subjects accepted by thesis promoter is limited./

Promotor Tematyka (Obszary aktywności naukowej)
Prof. PW dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński
 • Budowa maszyn i urządzeń, w szczególności obrabiarek skrawających (np. plotery frezujące, szlifierki taśmowe itp.).
 • Konstrukcja przyrządów technologicznych zarówno do obróbki skrawaniem jak i do innych technologii (np. oprzyrządowanie spawalnicze).
 • Przekładnie zębate (w szczególności planetarne) i przekładnie łańcuchowe – również wszelkie nietypowe rozwiązania.
 • Budowa broni palnej, w szczególności historycznej.
 • Konstrukcja sprzętu do sportu wyczynowego (rowery, motocykle, samochody, gokarty i inne).
 • Konstrukcja zegarów, w szczególności wahadłowych.
 • Budowa rozmaitych mechanizmów i ogólnie rozumiana mechanika precyzyjna.
dr hab. inż. Adam Rogowski

Proponowane obszary prac:

 • Komunikacja człowiek - robot przemysłowy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji głosowej
 • Systemy wizyjne robotów przemysłowych
 • Zdalne sterowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Programowanie off-line robotów przemysłowych
dr inż. Jarosław Chrzanowski

Tematy prac dyplomowych i przejściowych preferuję z obszarów pokrywających się z moimi zainteresowaniami.
Poniżej tematy z ubiegłych lat zestawione w obszarach moich zainteresowań.
Nie wyróżniono rodzaju prac (przejściowa/dyplomowa) ponieważ każdy z tematów mógłby być pracą przejściową lub dyplomową inżynierską/magisterską – w zależności od zakresu.

Projektowanie procesów technologicznych z uwzględnieniem operacji dla obrabiarek sterowanych numerycznie.
„Proces technologiczny tulei dociskowej łożyska wału”
„Proces technologiczny korpusu z uwzględnieniem operacji programowania obróbki w 4 osiach”
„Proces technologiczny dla typoszeregu części maszyn”
„Proces technologiczny korpusu urządzenia dostępowego”
„Proces technologiczny formy wtryskowej dla obrabiarki CNC z układem sterowania Heidenhain”
„Proces technologiczny korpusu pompy śrubowej”
„Proces technologiczny formy wtryskowej”

Systemy CAD/CAM.
„Powiązania i parametryzacja w systemach CAD/CAM” -PDM
„Programowanie obróbki 5-osiowej w systemie CATIA oraz interaktywnie w środowisku Heidenhain i Sinumerik”
„Opracowanie w systemie CAD/CAM technologii obróbki wspornika”
„Zastosowanie systemów CAD/CAM w procesie wytwarzania odlewów żywicznych w branży POS”

Badania obrabiarek.
„Badania odbiorcze obrabiarek CNC”
„Zastosowanie interferometru laserowego w badaniach obrabiarek CNC”
„Projekt i badania plotera do grawerowania laserowego”
„Pomiary okrągłości z wykorzystaniem systemu Double Ball Bar”
„Porównanie standardów badania dokładności obrabiarek wg norm europejskich i amerykańskich”
„Badania odbiorcze 5-osiowych centrów sterowanych numerycznie”
„Pomiar błędnych ruchów obciążonego wrzeciona”
„Separacja błędów kształtu przy pomiarach ruchów błędnych wrzecion”

Automatyzacja i wizualizacja procesów.
"System sterowania myjnia samochodową”
„Wizualizacja procesu produkcji napoju w środowisku projektowym TIA Portal”
„Projekt układu sterowania i wizualizacji przebiegu procesu transportowania palet”
„Automatyzacja stanowiska wstępnego przygotowania profili konstrukcyjnych”
„Implementacja algorytmów sterowania inteligentnym budynkiem z wykorzystaniem sterownika PLC”
„Aplikacja sterująca klimakonwektorem na sterownik PLC”
„Prosty system SCADA w Visual Studio”
„Niskobudżetowe systemy SCADA”
„Automatyzacja stanowiska wymiany opon”
„Graficzna symulacja pracy sterownika PLC w środowisku Windows”
„Automatyzacja linii nalewania jogurtów wraz ze stacją formowania kubków”
„Sterowanie działaniem przemysłowego ekspresu do kawy”
„System zdalnego sterowanie dronem”

Konstrukcja maszyn
„Projekt konstrukcyjny i oprogramowanie taniej drukarki 3D”
„Projekt i badania niewielkiej frezarki sterowanej numerycznie”
„Konstrukcja modelu silnika parowego”
„Konstrukcja drona”
Inne:
„Stanowisko badawcze z wykorzystaniem laserowego czujnika triangulacyjnego”
„Statystyczne badania jakości produkcji z wykorzystaniem sprawdzianu Equator”

dr inż. Adam Zalewski

Opracowanie procesu technologicznego obróbki części w CAM (Mastercam, Catia, NX, ...). Optymalizacja procesów technologicznych obróbki części,ze względu na różne kryteria. Automatyzacja projektowania procesóww CAM. Sterowanie maszyn technologicznych i robotów (CNC, CIM). Sterowanie adaptacyjne w maszynach CNC. Modele 3D i analiza kinematyczna (dynamiczna) mechanizmów, maszyn i robotów. Zastosowanie sztucznej inteligencji. Prace analityczne (przeglądowe) jak i konkretne rozwiązania. Masz pomysł? Porozmawiajmy. Może mam kompetencje i czas, aby razem go zrealizować.

Proponowany temat pracy Opis
Tworzenie aplikacji (C++/C#/…) współpracującej z środowiskiem CAM; Opracowanie programu współpracującego z środowiskiem CAM (SDK) lub niezależnej aplikacji wspierającej pracę programisty CAM.
Tworzenie aplikacji (C++/C#/…) wspierającej pracę inżyniera (technologa). Opracowanie prostego programu typu RPA (robotic process automation), do wspierania czynności powtarzalnych.
Opracowanie procesu technologicznego obróbki części maksymalnie wykorzystującego możliwości CAM i obrabiarki CNC Tradycyjne projektowanie procesów technologicznych zakłada sekwencyjną realizację zabiegów, analogicznie jak przy użyciu obrabiarek konwencjonalnych. Zastosowanie CAM i CNC pozwala proces zrealizować inaczej.
Optymalizacja procesu technologicznego obróbki ze względu na różne kryteria W realizacji procesu technologicznego  liczą się koszty, czas, jakość, liczba i zużycie narzędzi, rodzaj obrabiarek, oprzyrządowania, liczba stanowisk, wymagane kompetencje itd. Projektując proces można opracować jego różne warianty.
Analiza kinematyczna (i dynamiczna) robota Symulacje 3D modeli robotów pozwalają na ciekawe analizy. Można oceniać położenie, prędkość, przyspieszenia, siły, momenty,…
Analiza kinematyczna mechanizmu Symulacje 3D ruchu modeli przekładni, mechanizmów, par kinematycznych pozwalają na ciekawe analizy dotyczące trajektorii ruchu, prędkości, przyspieszeń…
Analiza dynamiczna mechanizmu Symulacje 3D ruchu modeli przekładni, mechanizmów, par kinematycznych pozwalają na ciekawe analizy dotyczące sił, reakcji, momentów, odkształceń…
Metody redukcji drgań w pracy maszyn CNC Maszyny CNC posiadają ciekawe rozwiązania do zmiany parametrów pracy i redukcji drgań. Istnieją również rozwiązania off-line, które problem drgań pozwalają ograniczyć. Przegląd rozwiązań, identyfikacja problemów, analiza trendów i perspektyw może dać ciekawe informacje dla obszaru np. Platformy 4.0
Zastosowanie automatycznego nadzoru w pracy maszyn CNC Maszyny CNC są wyposażone w różnego typu czujniki i systemy reakcji na nieprawidłowości. Przegląd wybranych rozwiązań, identyfikacja problemów, analiza trendów i perspektyw może dać ciekawe informacje dla obszaru np. Platformy 4.0
Sterowanie modelu maszyny technologicznej lub robota Dostępne są tanie układy sterowania CNC, które można zastosować do małych maszyn technologicznych lub robotów. Ale jak to zrobić?
Temat zaproponowany przez studenta Masz pomysł - porozmawiajmy. Może mam kompetencje i czas aby razem go zrealizować
dr inż. Radosław Gościniak
 • Projektowanie rozwiązań automatyki domowej, układy oparte o mikrokontroler Arduino i Raspberry Pi.
 • Sztuczna inteligencja.
 • Projektowanie CAD/CAM.
 • Prace związane z programowaniem w języku Python (lub innym).
 • Systemy sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC.
 • Monitorowanie obróbki skrawaniem.
 • Roboty mobilne sterowane i autonomiczne.
 • Tematy indywidualne
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka
 • Projektowanie w parametrycznych systemach CAD (oprogramowanie SolidWorks).
 • Projektowanie i modelowanie systemów zrobotyzowanych.
 • Projektowanie konstrukcji i układów sterowania opartych o mikrokontrolery Arduino, Raspberry Pi.
 • Projektowanie systemów z wykorzystaniem sterowników PLC.
 • Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń.
dr inż. Radosław Morek

Tematy PP i PD pokrywają się z obszarami moich zainteresowań:

 • projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych;
 • obróbka materiałów trudnoobrabialnych;
 • projektowanie oprzyrządowania technologicznego;
 • projektowanie oprzyrządowania do broni długiej;
 • projektowanie oprzyrządowania fotograficznego
 • projektowanie rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych.

Tematy prac jeżeli to możliwe są ustalane z uwzględnieniem zainteresowań studentów z zachowaniem wymogów dla danego kierunku studiów.

dr inż. Mirosław Nejman

Proponowane obszary prac:

 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Projekty stanowisk pomiarowych
 • Tematy związane z Przemysłem 4.0
 • Internet Rzeczy i automatyka domowa z wykorzystaniem Arduino, Raspbperry PI
 • Projektowanie agentów w oparciu o OPC Server lub MTConnect
 • Projektowanie układów sterowania
 • Bieżące tematy koła naukowego CIM
 • Tematy związane z programowaniem w LabVIEW
 • Tematy indywidualne
mgr inż. Maciej Winiarski
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń technologicznych
 • Opracowanie technologii wykonania przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem obrabiarek CNC
 • Konstrukcja przyrządów i uchwytów obróbkowych
mgr inż. Jerzy Rapcewicz

Prace przejściowe i dyplomowe – inżynierskie
Zagadnienia:

 • Przemysłowa robotyka mobilna (algorytmy sterowania, lokalizacji, budowania map, integracja robota mobilnego z innymi systemami, projektowanie robotów mobilnych, system ROS itd.)
 • Automatyka i teoria sterowania (projektowanie układów automatycznej regulacji, zastosowanie regulatorów PID, sterowanie układów dynamicznych itd.)
 • Sterowanie maszyn i robotów (projektowanie i budowa układów sterowania maszyn, sterowanie napędami elektrycznymi maszyn, serwonapędy, modelowanie i sterowanie robotów przemysłowych itd.)
 • Widzenie maszynowe (analiza obrazu, widzenie maszynowe w przemyśle, biblioteka OpenCV)
 • Automatyka przemysłowa (projektowanie układów automatyki przemysłowej)
 • Hydraulika (projektowanie układów hydrauliki siłowej)
 • Pokrewne dziedziny proponowane przez studentów – duża swoboda wyboru

Każdy temat, w miarę możliwości, może być realizowany na jeden z poniższych sposobów, przy czym preferuję opcje 2 i 3:

 • Praca projektowa (teoretyczna, obliczeniowa)
 • Praca praktyczna – aplikacja (napisanie aplikacji w: C++, Python, Matlab; symulacje)
 • Praca praktyczna – wykonanie sprzętowe (praca przy urządzeniu lub maszynie, wykonanie stanowiska, programowanie Arduino, Raspberry Pi, układy elektroniczne itd.)