dr hab. inż. Adam Rogowski

Z-ca kierownika ds. naukowych

dr hab. inż. Adam Rogowski

Zdjęcie: dr hab. inż. Adam Rogowski

Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem
ul. Narbutta 86 pok. ST405
02-524 Warszawa
nr tel.: 22 2348357
e-mail: arog@cim.pw.edu.pl, adam.rogowski.wip@gmail.com

konsultacje:

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne

 • programowanie robotów, 
 • sterowanie głosowe robotami i maszynami technologicznymi, 
 • uwzględnienie automatycznej analizy obrazu w programowaniu robotów, 
 • zdalne sterowanie robotami i maszynami technologicznymi przez Internet, 
 • programowanie trajektorii przemieszczania przedmiotów niesztywnych.

Prowadzone przedmioty

 • Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Wytwórczych, 
 • Automatyzacja Procesów Wytwarzania, 
 • Sterowanie Numeryczne, 
 • Teoria Sterowania, 
 • Podstawy Robotyki, 
 • Roboty Przemysłowe i Mobilne, 
 • Oprogramowanie Robotów, 
 • Inteligentne Systemy Zrobotyzowane, 
 • Zajęcia Warsztatowe
 • Roboty w systemach wytwarzania