Zakład MiTU jest jedną z wiodących w kraju jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych zajmującą się badaniami i analizami w dziedzinie mechaniki, wytrzymałości materiałów i uzbrojenia

Historia

Pracownicy

Kontakt

Kształcenie studentów w zakresie specjalności uzbrojenie na Politechnice Warszawskiej ma długie tradycje, które sięgają okresu międzywojennego XX w.

W czasie studiów, student pogłębia i rozszerza wiedzę zdobytą podczas studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Szczególny nacisk jest kładziony na wykorzystanie metod modelowania matematycznego i technik komputerowych w procesie projektowania, produkcji i podczas badań sprzętu uzbrojenia.

Do najważniejszych osiągnięć zakładu z ostatnich kilku lat, w zakresie projektowania i wytwarzania sprzętu uzbrojenia, w tym wolframowych stopów ciężkich. 

oferta

oferta

Obszar prowadzonych badań w zakładzie, jak również możliwości badawcze, w tym realizacji prac dla ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłu, są bardzo szerokie i interdyscyplinarne.