Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Anna Dziubińska, adiunkt

         

Kucie matrycowe metali i ich stopów; Nowe procesy kucia matrycowego z przedkuwek odlewanych; Procesy kształtowania plastycznego stopów metali lekkich (kucie, wyciskanie, walcowanie, wytłaczanie, wykrawanie itp.); Obróbka plastyczna biomateriałów metalicznych; Kształtowanie plastyczne kompozytów metalowych; Obróbka cieplna metali i ich stopów; Badania właściwości mechanicznych materiałów; Opracowywanie projektów wynalazczych; Przygotowanie i realizacja projektów badawczych, produkcyjnych; Ocena ekspercka i opinie o innowacyjności.

/Die forging of metals and their alloys; New die forging processes from cast preforms; Plastic forming processes for light metal alloys (forging, extrusion, rolling, drawing, punching, etc.); Metal forming of metallic biomaterials; Plastic forming of metal composites; Heat treatment of metals and their alloys; Testing of mechanical properties of materials; Development of invention projects; Preparation and implementation of research, production projects; Expert evaluation and innovation opinions./