Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Andrzej Kochański, adiunkt / naukowo - dydaktyczny

         

Modelowanie matematyczne miękkie (oparte na danych). Modelowanie procesów przemysłowych, w tym procesów odlewniczych i obróbki plastycznej. Modelowanie właściwości materiałów, w tym stopów w stanie lanym i po obróbce cieplnej. Gromadzenie i analiza danych, w tym danych przemysłowych. Metodyka przygotowania danych przemysłowych. Imputacja danych. Niepewność danych. Zastosowanie pakietów oprogramowania do modelowania i analiz procesów technologicznych, szczególnie w technologiach odlewniczych. Innowacyjne procesy technologiczne, w tym procesy prototypowania.

/Soft mathematical modelling (data driven). Modelling of industrial processes, including casting processes and metalforming. Modelling of material properties, including cast and heat treated alloys. Data collection and analysis, including industrial data. Methodology of preparing industrial data. Data imputation. Data uncertainty. Application of software packages for modelling and analysis of technological processes, especially in foundry technologies. Innovative technological processes, including prototyping processes./