Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Anna Krzyńska, adiunkt / dydaktyczny

         

Materiałoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem materiałów metalowych, badania relacji struktura-właściwości materiałów metalowych, kształtowanie właściwości materiałów metalicznych na drodze obróbki cieplnej. Żeliwo ADI - jego struktura, korelacja parametrów otrzymywania, struktury i właściwości, możliwość nowych zastosowań. Pozostałe stopy żelaza i stopy metali nieżelaznych.

/Materials with particular reference to metal materials, investigation of the relation structure-properties of metallic materials, metallic materials forming properties by heat treatment. ADI cast iron - its structure, correlation of production parameters, structure and properties, possibility of new applications. Other ferrous and non-ferrous alloys./