Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Artur Soroczyński, adiunkt / dydaktyczny

         

Ekologiczne rozwiązania w procesach produkcyjnych, zastosowanie materiałów BIO w masach formierskich, regeneracja materiałów formierskich, modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Data Mining, symulacje komputerowe procesów odlewniczych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM/MES, badania własności materiałów formierskich.

/Ecological solutions in production processes, use of BIO materials in molding sand, regeneration of molding materials, modeling of production processes using data mining tools, computer simulations of casting processes using CAD / CAM / FEM software, molding material properties tests./