Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Cezary Jasiński, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Wytwarzanie metali ultradrobnoziarnistych (tzw. metale UFG) specjalnymi metodami obróbki plastycznej (technika SPD). Rozwój technologii SPD wykorzystującej zarówno stacjonarne płyniecie plastyczne metalu, jak również nowoczesne metody kształtowania przyrostowego. Wytwarzanie półwyrobów płaskich (płaskowników i blach) z metali UFG. Badanie i opis właściwości plastycznych półwyrobów płaskich. Procesy spajania zgniotowego blach. Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego wyposażonego w aparaturę do monitorowania z użyciem techniki komputerowej i systemów wizyjnych. Wykorzystanie światła laserowego w detekcji wad powstających w procesie kształtowania blach.

/Production of ultra-fine-grained metals (UFG metals) by using the Severe Plastic Deformation (SPD) technique. Development of SPD technology using both stationary metal forming as well as modern methods of incremental forming. Manufacture of flat blanks (flat bars and sheets) from UFG metals. Testing and description of properties for sheet metal forming. Cold pressure welding of UFG strips. Design of technological instrumentation equipped with computer monitoring and vision systems. The use of laser light for the defects detection in the processes of sheet metal forming/