Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Hanna Sadłowska, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Laboratorium Kształtowania Hydromechanicznbego, badanie procesów kształtowania cieczą rur, hydroforming, stanowisko badawcze TH do kształtowania hydromechanicznego rur, badania odkształcalności rur w procesach kształtowania cieczą (metale, niemetale, materiały wysoko wytrzymałe), warunki graniczne dla procesów kształtowania cieczą rur, kształtowanie hydromechaniczne rur warstwowych, biTUBE, technologia RTH, kształtowanie hydromechaniczne dla krótkich serii w matrycach z materiałów podatnych, Rapid Manufacturing, rozwijanie technologii RTH, system do prowadzenia projektów NCNiR SL2014.

/Laboratory of Hydroforming, research on hydroforming processes of tubes, hydroforming, TH test station for tube hydroforming with tools for free tube hydroforming and die tube hydroforming, research on deformability of tubes in hydroforming processes (metals, non-metals, ,high-strength materials), limiting criteria for tube hydroforming, hydroforming of layered tubes, biTUBE, Rapid Tube Hydroforming method, RTH method, tube hydroforming in flexible dies for short series materials, Rapid Manufacturing, development of RTH technology, SL2014: system for national scientific projects management/