Zainteresowania naukowe

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

         

mgr inż. Jakub Troska, doktorant

         

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w dziedzinie inżynierii mechanicznej, pod kierownictwem dr hab. inż. prof. uczelni Dawida Myszki.