Zainteresowania naukowe

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

         

mgr inż. Krzysztof Figurski, doktorant

         

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Wieloletni Przewodniczący Koła Naukowego Technologie i Materiały „TiM”. Doktorant w Szkole Doktorskiej nr 4. Zainteresowany rozwojem nowych technologii w zagadnieniach odlewniczych, odlewnictwem precyzyjnym oraz ciśnieniowym.