Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Łukasz Morawiński, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Wytwarzanie metali ultradrobnoziarnistych (UFG – metale o wielkości ziarna poniżej 1 µm) przez zastosowanie obróbki plastycznej o niekonwencjonalnie dużych wartościach odkształceń. Produkcja i badanie półwyrobów prętowych z metali UFG dla motoryzacji, medycyny, obronności i sportu. Procesy spajania prętowych metali UFG niewymagające topienia materiału (zgrzewanie tarciowe i spajanie zgniotowe). Nadzorowanie procesów obróbki plastycznej oraz zgrzewania tarciowego metali z wykorzystaniem oprogramowania LabView. Zastosowanie systemów wizyjnych w: monitorowaniu procesów, badaniach mikroskopowych 3D, pomiarach geometrii, detekcji wad, kontroli jakości oraz analizie obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych.

/Manufacturing of ultra-fine-grained metals (UFG - metals with grain sizes below 1 µm) by means of metal forming with unconventionally high strain values. Production and testing of UFG metal rods for automotive industry, medicine, military and sport. Solid state joining processes of UFG metals rods (friction welding and cold pressure welding). Supervision of metal forming and solid state joining processes by means of LabView software. Vision systems application in: process monitoring, 3D microscopic examinations, geometry measurements, defect detection, quality control and image analysis by means of neural networks./