Zainteresowania naukowe

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

         

mgr inż. Martyna Deroszewska, doktorantka

         

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Doktorantka w Szkole Doktorskiej nr 4 Politechniki Warszawskiej w dziedzinie inżynierii mechanicznej, pod kierownictwem dr hab. inż. prof. uczelni Dawida Myszki. Wieloletnia członkini Zarządu Międzywydziałowego Koła Naukowego WUT Racing oraz aktywna członkini innych Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej.  Zainteresowana nowoczesnymi metodami badawczymi, technologiami wytwarzania, w szczególności technologią druku 3D. Prowadzi prace badawcze związane z wpływem perkolacji fazowej na właściwości stopów metali.