Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr inż. Robert Cacko, adiunkt / naukowo-dydaktyczny/

         

Rozwój metod łączenia mechanicznego, opartych na lokalnym uplastycznieniu materiałów łączonych z wykorzystaniem (nitowanie bezotworowe) i bez (łączenienie przetłoczeniowe) dodatkowych elementów łączących; Zastosowanie nitowania bezotworowego do łączenia materiałów różnoimiennych; Projektowanie narzędzi do procesów łączenia mechanicznego; Numeryczne modelowanie procesów obróbki plastycznej z wykorzystaniem metod przybliżonych – metody elementów skończonych (MES) i metody skończonych objętości (MSO); Analiza zjawisk towarzyszących procesowi wyciskania profili aluminiowych; Kształtowanie profili stalowych na rolkach; Zastosowanie środowiska programów MSC: Marc, Simufact, Patran, Fatigue w modelowaniu procesów i konstrukcji; Zastosowanie środowiska programów Altair: HyperWorks, Inspire (Inspire Extrude Metal, Inspire Extrude Polymer, Inspire Extrude Friction Stir) w zagadnieniach optymalzacji procesów i konstrukcji.

/Mechanical joining based on the joined materials local plastic deformation with the use of (self-piercing riveting) and without (clinching) additional joining elements; Development of the self-piercing riveting towards joining dissimilar materials; Tools design for mechanical joining processes; Numerical modeling of metal forming processes with the use of approximate methods – the finite element method (FEM) and the finite volume method (FVM); Analysis of the phenomena accompanying the extrusion of aluminum profiles; Roll-forming of steel profiles analysis; Application of MSC software environment: Marc, Simufact, Patran, Fatigue for manufacture process and structure modeling; Application of the Altair software environment: HyperWorks, Inspire (Inspire Extrude Metal, Inspire Extrude Polymer, Inspire Extrude Friction Stir) in terms of process and design optimization./