Zainteresowania naukowe

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

         

mgr inż. Robert Saraczyn, doktorant

         

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w dziedzinie inżynierii mechanicznej, pod kierownictwem dr hab. inż. prof. uczelni Dawida Myszki.Wieloletni Prezes Zarządu Międzywydziałowego Koła Naukowego WUT Racing, a także aktywny członek innych kół i organizacji studenckich na przestrzeni studiów I i II stopnia.Zainteresowany technologiami wytwarzania, materiałami polimerowymi i metodami badawczymi.Prowadzi prace badawcze związane z modelowaniem perkolacji składników struktur materiałowych.Prywatnie interesuje się motoryzacją, informatyką (RPA, AI), kulturą amerykańską i historią.