Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr hab. inż. Sławomir Świłło, adiunkt / naukowo-dydaktyczny

         

Projektowanie układów optycznych oraz analiza obrazowa w poszukiwaniu nowych bardziej doskonałych rozwiązań w pomiarach dokładności wykonania oraz analizie jakości gotowych wyrobów metalowych, metody eksperymentalne w pomiarach deformacji i analizie odkształceń, budowa algorytmów w zakresie obróbki obrazu dla celów identyfikacji wzorów regularnych i nieregularnych, bezkontaktowe metody pomiaru obiektów trójwymiarowych oraz analiza jakości powierzchni, technika pomiaru przemieszczeń oparta na optycznej analizie poł przemieszczeń wzorów stochastycznych, matematyka stosowana w eksploracji wybranych technologii wytwarzania (kształtowanie blach, obróbka objętościowa, cięcie i gięcie) z wykorzystaniem matematycznych środowisk obliczeniowych takich, jak: Matlab czy Mathematica.

/Manufacturing process improvement through the application of optical methods, experimental methods for deformation measurement and strain analysis, image processing algorithm development for pattern and object recognition, non-contact two-dimensional and three-dimensional object measurement and surface quality analysis, imaging and machine vision technology, displacement measurement technique based on the optical flow analysis. applied mathematics in the development of selected manufacturing technologies (i.e., sheet metal forming, bulk forming, bending and shearing) with the support of programming languages (i.e., Matlab, Mathematica)/