Obszary aktywności naukowej

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

/AREAS OF SCIENTIFIC ACTIVITY/

         

dr hab. inż. Wojciech Presz, profesor uczelni / naukowo-dydaktyczny

         

Mikrokształtowanie plastyczne, mikrołączenie mechaniczne : – obiekty metalowe o wymiarach około 1 mm. Szkła metaliczne. Obróbka cieplna mikro-obiektów. Zagadnienia kontaktowe w procesach mikrokształtowania plastycznego. Wspomaganie procesów energią drgań niskich częstotliwości oraz drgań ultradźwiękowych z zastosowaniem materiałów piezoelektrycznych. Modelowanie CAD/CAM, MES wspomagane pakietami obliczeniowymi, SolidWorks, MSC, ANSYS, LabView. Projektowanie urządzeń, narzędzi i procesów mikrokształtowania i mikrołączenia plastycznego.

/Microforming, mechanical micro-joining: - metal objects approximately 1 mm in size. Metallic glasses. Heat treatment of micro-objects. Contact phenomena in the processes of microforming. Supporting micro-processes with the energy of low-frequency and ultrasonic vibrations with the use of piezoelectric actuators. CAD / CAM and FEM modelling supported by computational packages as SolidWorks, MSC Software, ANSYS, LabView. Design of devices, tools and processes of microforming and plastic micro-joining./