Oferta Instytutu Mechaniki i Poligrafii

Oferta badań Instytutu Mechaniki i Poligrafii z podziałem na poszczególne zakłady

Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

 • Modelowanie oraz obliczenia wytrzymałościowe Metodą Elementów Skończonych.
 • Testy laboratoryjne na maszynie wytrzymałościowej.
 • Skanowanie z wykorzystaniem wysokiej jakości skanera 3D i tworzenie trójwymiarowych modeli geometrycznych różnych obiektów.
 • Wydruki na drukarkach 3D oraz wykorzystanie metod szybkiego prototypowania.
 • Projektowanie i badanie endoprotez i innych implantów ortopedycznych.
 • Optymalizacja elementów konstrukcji oraz wyrobów biomedycznych.
 • Matematyczne i komputerowe modelowanie zmian zachodzących w żywych tkankach oraz oddziaływania tkanek z resorbowalnymi biomateriałami.

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia

 • Mechanika materiałów anizotropowych i niejednorodnych. Prowadzone prace mają za zadanie rozwój metod przewidywania wpływu składu struktury kompozytów na ich właściwości użytkowe.
 • Zastosowanie metod techniki komputerowej do modelowania, analizy i symulacji układów mechanicznych pracujących w warunkach ekstremalnych.
 • Konstrukcja amunicji o niekonwencjonalnych zastosowaniach. Prace dotyczą zagadnień związanych z opracowaniem i stosowaniem amunicji inteligentnej, przeciwpancernej podkalibrowej, składanej i bezłuskowej.
 • Wykrywanie i rozpoznawanie celów oraz naprowadzanie nań broni. Prace w tej dziedzinie dotyczą nowoczesnych rozwiązań opartych na zastosowaniu sieci neuronowych i logiki rozmytej. Zagadnienia te, należące do tzw. „high-tech” stanowią przedmiot badań w wielu krajach, a uzyskiwane wyniki znajdują zastosowanie również i w innych obszarach ludzkiej działalności takich jak robotyka czy nowoczesne środki transportu.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn, urządzeń technologicznych oraz konstrukcji materiałowych, w tym także kompozytowych.
 • Komputerowe wspomaganie prac doświadczalnych.

Zakład Technologii Poligraficznych

 • Rozwój i wdrożenie nowych technologii poligraficznych obejmujące obszary związane z komputerowym przetwarzaniem tekstów i obrazów, technologią drukowania tradycyjnego i cyfrowego, standaryzacją procesów poligraficznych i systemów sterowania barwą, materiałoznawstwa poligraficznego, technologii introligatorstwa i opakowań z nadrukiem.
 • Badania i modyfikowanie właściwości farb drukowych.
 • Pomiary swobodnej energii powierzchniowej podłoży drukowych oraz modyfikowanie warstwy wierzchniej folii stosowanych jako podłoża drukowe.
 • Badania wytrzymałościowe folii, papierów i kartonów.
 • Badania wpływu materiałów poligraficznych na jakość nadruku. Badania jakości nadruków na podłożach niechłonnych.
 • Badania właściwości papierów do drukowania techniką cyfrową.
 • Badania doświadczalne w obszarze technologii opakowań.
 • Badania teoretyczne i doświadczalne nowych sposobów krojenia produkcji poligraficznej oraz technologii oprawiania klejowego.
 • Badania procesów reprodukcji poligraficznej.
 • Badania procesów technologii drukowania tradycyjnego i cyfrowego.