Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów MT PW. Samorząd ten tworzą wszyscy doktoranci Wydziału. W praktyce Rada reprezentuje Społeczność doktorantów Wydziału na Wydziale i poza nim, a także koordynuje realizację (najczęściej będąc faktycznym wykonawcą) ważnych projektów dla tej Społeczności.

Skład Rady Doktorantów Wydziału Mechanicznego Technologicznego

  1. Beata Skowrońska
  2. Konrad Tobota
  3. Mariusz Salwin