Plany modelowe studiów

1. Studia stacjonarne I stopnia

kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych (poprzednia nazwa: Automatyka i Robotyka)
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2015 r. i później

 

kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

Plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2020r.

       

  kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 i 2016/17

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2017 r. i później

   

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2024 r. i później

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2019/20 do 2023/24

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2019 r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

2. Studia stacjonarne II stopnia

kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych (poprzednia nazwa: Automatyka i Robotyka)
plan obowiązuje od 1 października 2013 r. (z aneksami)

 

kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
plan obowiązuje od 1 października 2020 r.

  

 kierunek Mechanika i Budowa Maszyn 

plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2022r.

    

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan modelowy obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

  

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 1 października 2024 r. i później

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 do 2023/24

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2019r. i później

  

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia do roku akademickiego 2018/19 (włącznie)

 

3. Studia niestacjonarne I stopnia:

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później

  

kierunek Papiernictwo i Poligrafia

plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2019 r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje dla studentów rozpoczynających studia 1 października 2019r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan  obowiązuje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18 i 2018/19.

 

4. Studia niestacjonarne II stopnia:

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2022 r.

   

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 1 października 2019 r.

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2019 r. i później

 

5. Studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim

plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2017 r. i wcześniej

 

plany obowiązujące od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018:

rekrutacja wiosenna:

 

rekrutacja jesienna: