Dobry start - Kierunki studiów na WIP-ie

 

Zapraszamy kandydatów na kierunki:

.

Zapoznaj się z przedmiotami realizowanymi na studiach II stopnia (mgr) :

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

.

***************

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych 2019/2020

 

Kierunek – Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 7 semestrów 4 semestry
Specjalność
 • Bez specjalności
 • Automatyzacja procesów wytwórczych
 • Elastyczne systemy wytwarzania

 

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 7 semestrów 3 semestry
Specjalność
 • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
 • Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
 • Techniki wytwarzania
 • Biomechanika inżynierska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i obróbka plastyczna metali
 • Spawalnictwo i odlewnictwo
 • Systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn
 • Systemy CAD/CAM/CNC w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych
 • Uzbrojenie

 

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 7 semestrów 3 semestry
Specjalność
 • Grafika komputerowa i technologie cyfrowe w poligrafii
 • Technologie poligrafii i produkcji opakowań
 • Technologia poligrafii

 

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 7 semestrów 3 semestry
Specjalność
 • Zarządzanie produkcją
 • Systemy CAD/CAM
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją

 

Kierunek - Management and Production Engineering (studia w języku angielskim)

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 7 semestrów 4 semestry
Specjalność Nie są prowadzone
 • Global Production Engineering and Management

  

 

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2019/2020

 

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 8 semestrów 4 semestry
Specjalność
 • nie są prowadzone
 • Biomechanika inżynierska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
  i obróbka plastyczna metali
 • Spawalnictwo i odlewnictwo
 • Systemy CAD/CAM/CAE
  w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn
 • Systemy CAD/CAM/CNC
  w technologii skrawania
  i obróbkach erozyjnych
 • Uzbrojenie

 

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 8 semestrów 3 semestry
Specjalność
 • nie są prowadzone
 • Technologia poligrafii

 

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
Inżynierii Produkcji Czas trwania 8 semestrów 4 semestry
Specjalność
 • nie są prowadzone
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją