Zmiana nazwy Wydziału Inżynierii Produkcji

Zgodnie z zarządzeniem nr 59/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, z dniem 1 sierpnia 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcji przekształcił się w zakresie zmiany nazwy na Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT).