Aktualności

Aktualności

Aktualności

Złota Kreda za r. akad. 2022/2023

W dniu 25.11.2023 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Złotej Kredy. "Złota Kreda" jest szczególnym wyróżnieniem, które studenci przyznają corocznie najlepszym ich zdaniem nauczycielom akademickim. W tegorocznej grupie laureatów "Złotej Kredy" znalazł się nasz kolega, mgr inż. Krzysztof Bieliszczuk.

VII Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

baner_viiMSS

W dniu 20.06.2024 (czwartek) odbędzie się kolejne, VII Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Miejsce Sympozjum: Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej, Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, Warszawa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum!

Materiały dydaktyczne do zajęć

Informujemy, że stara wersja strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania i poprzednia wersja zakładki "Dydaktyka" nie są już dostępne. W związku z tym oraz ze zmianami w prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, pomoce dydaktyczne będą sukcesywnie aktualizowane i zamieszczane na aktualnej stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania (w zakładce "Dydaktyka").  Z tego względu w roku akademickim 2023/2024 mogą wystąpić trudności z dostępem do nich. W  takim przypadku o pomoce dydaktyczne prosimy pytać prowadzących dane zajęcia. 

Seminaria naukowe ZIS.

W dniu 17.03.2023 o godz. 12:15 (sala NT220) odbyło się seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania, na którym Pan dr inż. Mariusz Tryznowski (Zakład Inżynierii Spajania WMT) wygłosił referat zatytułowany "Charakterystyka wybranych obszarów badawczych".

Nowy adres strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania

W związku ze zmianą nazwy Wydziału nastąpiła również zmiana adresu strony WWW Zakładu.
Bieżący adres strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania: 

https://www.mt.pw.edu.pl/zis

VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

W dniu 22.06.2023 r. odbyło się kolejne, VI. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Sympozjum zorganizowano zgodnie z procesem podtrzymania certyfikatów kompetencji IWE.

Studia podyplomowe - edycja 2024/2025

W roku akademickim 2024/2025 Zakład Inżynierii Spajania PW planuje uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych "Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)"

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studiów Podyplomowych jest zgłoszenie się minimum
15-stu słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć w ramach studiów (edycja 2024/2025) - 05.10.2024
- zakończenia zajęć (edycja 2024/2025) - czerwiec 2025