Aktualności

Zmiana nazwy Wydziału Inżynierii Produkcji

Zgodnie z zarządzeniem nr 59/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, z dniem 1 sierpnia 2021 r. przekształca się w zakresie zmiany nazwy Wydział Inżynierii Produkcji na Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT).

Dodatkowe materiały dydaktyczne do zajęć prowadzonych w formie zdalnej

W związku ze zmianami w prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania (zakładka "Dydaktyka") są na bieżąco zamieszczane dodatkowe materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć w formie zdalnej. 

Stara wersja zakładki "Dydaktyka" (nadal działająca) TUTAJ.

Seminaria naukowe ZIS.

W dniu 07.03.2022 odbyło się o godz. 10:15 z wykorzystaniem platformy MS Teams seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Referat zatytułowany "Wybrane zagadnienia druku 3D z zastosowaniem metod spawalniczych " wygłosił mgr inż. Przemysław Połaski (doktorant w Zakładzie Inżynierii Spajania WMT).

Studia Podyplomowe - edycja 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”.

 
 

 
 

Nowy adres strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania

W związku ze zmianą nazwy Wydziału nastąpiła również zmiana adresu strony WWW Zakładu.
Bieżący adres strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania: 

https://www.mt.pw.edu.pl/zis

Obecnie trwają prace związane z przenoszeniem strony WWW Zakładu pod wymieniony adres.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

V Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

22.09.2022 r. odbyło się kolejne (V) Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony WWW .