Dodatkowe materiały dydaktyczne do zajęć

W związku ze zmianami w prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, spowodowanymi m.in. pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania (zakładka "Dydaktyka") są na bieżąco zamieszczane dodatkowe materiały dydaktyczne. 

Stara wersja zakładki "Dydaktyka" (nadal działająca) TUTAJ.

Informacja o zamieszczanych materiałach będzie przekazywana przez prowadzących zajęcia (koordynatorów) zainteresowanym studentom poprzez USOSweb - USOSmail lub dowolną, inną formę kontaktu.