Materiały dydaktyczne do zajęć

Informujemy, że stara wersja strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania i poprzednia wersja zakładki "Dydaktyka" nie są już dostępne. W związku z tym oraz ze zmianami w prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, pomoce dydaktyczne będą sukcesywnie aktualizowane i zamieszczane na aktualnej stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania (w zakładce "Dydaktyka").  Z tego względu w roku akademickim 2023/2024 mogą wystąpić trudności z dostępem do nich. W  takim przypadku o pomoce dydaktyczne prosimy pytać prowadzących dane zajęcia. 

Informacja o zamieszczanych materiałach będzie przekazywana przez prowadzących zajęcia (koordynatorów) zainteresowanym studentom poprzez USOSweb - USOSmail lub dowolną, inną formę kontaktu.