Seminaria naukowe ZIS.

W dniu 07.03.2022 odbyło się o godz. 10:15 z wykorzystaniem platformy MS Teams seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Referat zatytułowany "Wybrane zagadnienia druku 3D z zastosowaniem metod spawalniczych " wygłosił mgr inż. Przemysław Połaski (doktorant w Zakładzie Inżynierii Spajania WMT).

W swoim wystąpieniu prelegent przybliżył uczestnikom seminarium problematykę druku 3d z wykorzystaniem metod spawalniczych. Omówił dotychczasowe wyniki badań prowadzonych nad drukiem 3d ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze stosowanymi technikami druku, zmianami strukturalnymi zachodzącymi w materiale oraz kontrolą temperatury w czasie druku 3d.

***

W dniu 14.10.2021 odbyło się o godz. 10:15 w sali NT26 seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Referat zatytułowany "Metody poprawy jakości konstrukcji wykonanych ze stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości spawanych w środowisku wodnym" wygłosił dr inż. Jacek Tomków z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W referacie prelegent przedstawił wyniki badań przeprowadzonych na Politechnice Gdańskiej, dotyczących spawania pod wodą. Omówił m.in. cel stosowania spawania w środowisku wodnym, stosowane metody spawania, przyczyny pogorszenia jakości złączy spawanych oraz możliwości w zakresie jej poprawy. Prezentowana tematyka została zilustrowana wynikami badań własnych autora oraz zespołu badawczego, którego jest członkiem.