Studia Podyplomowe - edycja 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”.

 
 

 
 

Termin składania dokumentów od 29.04.2022 do 12.09.2022.

Planowany termin:

- rozpoczęcia zajęć - 08.10.2022 r.

- zakończenia zajęć - czerwiec 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie WWW edycji 2022/2023