Studia podyplomowe - edycja 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 Zakład Inżynierii Spajania PW uruchomił Studia Podyplomowe "Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)"

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studiów Podyplomowych było zgłoszenie się minimum
15-stu słuchaczy.
- Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów (edycja 2023/2024) - 07.10.2023.
- Planowany termin zakończenia zajęć (edycja 2023/2024) - czerwiec 2024.

Szczegóły na stronie Edycji 2023/2024