Studia podyplomowe - edycja 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 Zakład Inżynierii Spajania PW planuje uruchomienie Studiów Podyplomowych "Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)"

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studium Podyplomowego jest zgłoszenie się minimum 15-stu słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć (edycja 2023/2024) - 07.10.2023
- zakończenia zajęć (edycja 2023/2024) - czerwiec 2024.

Szczegóły na stronie Edycji 2023/2024