Studia podyplomowe - edycja 2024/2025

W roku akademickim 2024/2025 Zakład Inżynierii Spajania PW planuje uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych "Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)"

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studiów Podyplomowych jest zgłoszenie się minimum
15-stu słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć w ramach studiów (edycja 2024/2025) - 05.10.2024
- zakończenia zajęć (edycja 2024/2025) - czerwiec 2025

Szczegóły na stronie Edycji 2024/2025