Złota Kreda za r. akad. 2022/2023

W dniu 25.11.2023 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Złotej Kredy. "Złota Kreda" jest szczególnym wyróżnieniem, które studenci przyznają corocznie najlepszym ich zdaniem nauczycielom akademickim. W tegorocznej grupie laureatów "Złotej Kredy" znalazł się nasz kolega, mgr inż. Krzysztof Bieliszczuk.

Mgr inż. Krzysztof Bieliszczuk został uznany przez studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego za najlepszego na Wydziale prowadzącego zajęcia w roku akademickim 2022/2023, (w grupie zajęć obejmujących ćwiczenia/warsztaty/laboratoria).

Gratulujemy!