Tematy prac dyplomowych i przejściowych

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Promotor

Temat pracy

Rodzaj pracy

dr hab. inż. Rafał Świercz Modelowanie procesu powstawania kraterów w warunkach obróbki EDM magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Cyfrowy bliźniak w technologii obróbki EDM magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Badania topografii powierzchni części po obróbce przetłoczono ściernej wykonanych w technologii SLM magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Obróbki wykończeniowe w kształtowaniu cech topografii powierzchni części wykonanych w technologii druku 3D magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Właściwości mechaniczne materiałów w warunkach dużych prędkości odkształcenia magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ nagniatania na stan warstwy wierzchniej elementu wytwarzanego metodą druku 3D-SLM magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Zastosowanie obróbki ultradźwiękowo-ściernej jako obróbki wykańczającej elementów po druku 3D - SLM magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ materiału elektrody roboczej na efekty drążenia elektroiskrowego EDM magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Ocena stanu warstwy wierzchniej stopu tytanu po obróbce elektroiskrowej EDM inżynierska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ parametrów obróbki elektroiskrowej na chropowatość i mikrostrukturę materiału inżynierska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Dobór parametrów procesu piaskowania elementów ze stopu AlSi10Mg po druku 3D inżynierska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ strategii druku SLM na dokładność wykonania elementów inżynierska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wycinanie elektroerozyjne materiałów trudnoobrabialnych  inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Drążenie elektroerozyjne materiałów trudnoobrabialnych inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Szybkie drążenie elektroerozyjne materiałów trudnoobrabialnych  inżynierska/magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza wydajności i dokładności procesu WEDM z zastosowaniem strategii "No Core" i trochoidalnej magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza numeryczna sił działających na pochylony drut w procesie WEDM magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza mimośrodowego wygładzania magnetyczno-ściernego magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza pola magnetycznego w obróbce magnetyczno-ściernej inżynierska
dr inż. Michał Marczak Analiza kinematyczna ruchu wsadu w wygładzarkach pojemnikowych inżynierska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Analiza stanu warstwy wierzchniej stali narzędziowej po obróbce elektroerozyjne elektrodami wolframowymi magisterska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Badania stanu warstwy wierzchniej stali po stopowaniu elektroiskrowym magisterska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Wpływ warunków obróbki elektroerozyjnej na stan warstwy wierzchniej stopów aluminium magisterska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Zintegrowane systemy CAD/CAM w procesie wytwarzania inżynierska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Zastosowanie systemów CAD/CAM w procesie produkcyjnym na przykładzie wybranego elementu inżynierska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie procesu powstawania kraterów w warunkach obróbki WEDM magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Cyfrowy bliźniak w technologii obróbki wycinania elektroerozyjnego. magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w budowie modeli predykcyjnych procesu obróbki WEDM. magisterska

TEMATY PRAC PRZEJŚCIOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH

Promotor

Temat pracy

dr inż. Michał Marczak Opracowanie konstrukcji przystawki do wykonywania otworów startowych na obrabiarkach WEDM
dr inż. Michał Marczak Opracowanie technologii wykonania wału do przystawki obrotowej dla wycinarki elektroerzyjnej
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ strategii druku 3D SLM stopów metali na właściwości mechaniczne materiału
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Porowatość materiałów metalicznych wytwarzanych metodą druku 3D SLM
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Struktura geometryczna powierzchni w ujęciu 2D i 3D
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Programowanie robotów przemysłowych w środowisku systemu NX
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie oprzyrządowania technologicznego w środowisku systemu NX
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie konwergentne w środowisku systemu NX
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Automatyzacja procesów produkcyjnych w środowisku systemu NX