Dr hab inż. Marek Rozenek, prof. uczelni

OBSZAR AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

Zinteresowania naukowe  ukierunkowane są na techniki wytwarzania, a w szczególności na obróbki erozyjne, stąd też podstawową dyscypliną naukową jest inżynieria produkcji. Badania (teoretyczne, modelowe, doświadczalne) skoncentrowane są głównie na obróbce elektrochemicznej (ECM - prądem ciągłym i PECM – prądem impulsowym) i obróbce elektroerozyjnej (EDM – drążenie i WEDM – wycinanie elektroerozyjne) oraz ściernej. W kręgu zainteresowań znajdują się również obróbki hybrydowe z wykorzystaniem wyżej wymienionych (np. obróbka elektrochemiczna w połączeniu z laserową, obróbka elektroerozyjna w połączeniu z ultradźwiękową, itp.), mikroobróbki, jak i inne obróbki erozyjne (obróbka laserowa, wiązką elektronów, cięcie strugą wody).

Informacje z Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej: REPO PW>>