Dr inż. Michał Marczak

OBSZAR AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

Polerowanie i wygładzanie powierzchni metodami obróbek ściernych. Praktyczne aspekty zastosowania obróbki magnetyczno-ściernej. Obsługa i programowanie wycinarek elektroerozyjnych i drążarek wgłębnych. Modelowanie zagadnień pola magnetycznego w procesach produkcyjnych. Wytwarzanie łopatek turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.

Informacje z Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej: REPO PW>>

SCIENTIFIC ACTIVITY

Polishing and smoothing of surfaces by abrasive machining methods. Practical aspects of applying magnetic abrasive finishing. Operation and programming of Wire EDM and sinker EDM machines. Modelling of magnetic field in manufacturing processes. Manufacturing of vertical axis wind turbine blades.