Instytut wspiera swoim potencjałem w sposób szczególny następujące obszary dydaktyczne:

-Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

-Mechanika i Budowa Maszyn

Terminy i miejsca konsultacji pracowników IOSP

Obecnie Instytut organizuje studia podyplomowe w zakresie...

Badania naukowe oraz kształcenie w dziedzinie organizacji produkcji na szerszą skalę zaczęły być organizowane w Polsce na początku lat pięćdziesiątych XX-ego wieku...