Instytut wspiera swoim potencjałem w sposób szczególny następujące obszary dydaktyczne:

-Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

-Mechanika i Budowa Maszyn

W związku z Zarządzeniem nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej kontakt z Instytutem Organizacji Systemów Produkcyjnych możliwy jest w poniższy sposób:

mgr Anna Tomczak                                                                    tel. : (22) 234-81-23 (pon.-pt. 9.00 - 15.00)                              e-mail: iosp@pw.edu.pl                  

mgr Barbara Makuch                                                                  tel. (22) 234-81-31 (pon.-pt. 9.00 - 15.00)                                e-mail: barbara.makuch@pw.edu.pl   

mgr Iwona Gontarek                                                                    e-mail: iwona.gontarek@pw.edu.pl 

Obecnie Instytut organizuje studia podyplomowe w zakresie...

Badania naukowe oraz kształcenie w dziedzinie organizacji produkcji na szerszą skalę zaczęły być organizowane w Polsce na początku lat pięćdziesiątych XX-ego wieku...