Aktualności

Harmonogram seminariów IOSP

Harmonogram seminariów naukowych IOSP 2019/2020 (sala ST 16, godz.15:00)

Zebrania pracowników IOSP

2020-03-19, godz. 14:00, ST16 ODWOŁANE

Dekalog bezpieczeństwa informatycznego

Korzystanie z bezpiecznego komputera (program antywirusowy, zapora sieciowa, funkcja sprawdzania zabezpieczeń: Alert bezpieczeństwa, legalne oprogramowanie).

Stosowanie haseł o odpowiedniej jakości (co najmniej 12 znaków: małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne).

Sprawdzenie certyfikatu strony (wystawca certyfikatu, ważność certyfikatu).

Terminowe instalowanie poprawek bezpieczeństwa.

Stosowanie oprogramowania skanującego system pod kątem: adware, spyware, phishing.

Uruchamianie systemu z możliwie najniższymi uprawnieniami (jako użytkownik, nie administrator).

Otwieranie e-mail w formacie zwykłego tekstu, nie html.

Zmiana domyślnej konfiguracji systemu operacyjnego.

Zabezpieczenie programów pakietu Ms Office przed uruchomieniem niebezpiecznych makr.

Bezpieczne wylogowanie z systemu transakcyjnego (wyloguj, nie przez zamknięcie okna przeglądarki).