Instytut

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz usługową w zakresie szeroko pojętej problematyki organizacji produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Właśnie zogniskowanie kształcenia przede wszystkim na problematyce zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi (wytwarzającymi wyroby materialne) odróżnia Instytut od innych funkcjonujących również w ramach Politechniki Warszawskiej jednostek (Wydziałów, Instytutów, Szkół itp.), gdzie zarządzanie traktowane jest bardzo szeroko i odnosi się również m.in. do przedsiębiorstw sektora finansowo-ubezpieczeniowego. 
Instytut składa się z czterech zakładów: Badań i Rozwoju Produkcji, Organizacji Procesów Produkcyjnych, Systemów Informatycznych, Systemów Zapewniania Jakości. 
Instytut wspiera swoim potencjałem w sposób szczególny następujące obszary dydaktyczne:

Kierunek studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn:

Pracownicy Instytutu prowadzą również zajęcia na innych kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Mechaniczny Technologiczny.