Struktura IOSP

Dyrektor Instytutu
profesor Stanisław Marciniak 
tel: (22) 234-81-23       e-mail: iosp@pw.edu.pl 

 

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
dr inż. Bartłomiej Gładysz 
tel: (22) 234-81-26       e-mail: bartłomiej.gladysz@pw.edu.pl

  

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska 
tel: (22) 234-81-24       e-mail: jolanta.gebska@pw.edu.pl 

 

Kierownik Zakładu Badań i Rozwoju Produkcji 
WAKAT

Kierownik Zakładu Organizacji Procesów Produkcyjnych
profesor Krzysztof Santarek 
tel: (22) 234-82-71       e-mail: krzysztof.santarek@pw.edu.pl 

 

Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych

dr hab. Kazimierz Waćkowski, profesor uczelni

tel: (22) 234-81-25       e-mail: kazimierz.wackowski@pw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu Systemów Zapewniania Jakości
WAKAT

 

Pracownicy administracji

 Sekretariat

mgr Anna Tomczak 
tel: (22) 234-81-23   e-mail: iosp@pw.edu.pl 

 

Koordynator działalności naukowo-dydaktycznej IOSP
mgr Barbara Makuch
Prowadzenie spraw związanych z procesem dyplomowania studentów 
tel: (22) 234-81-31      e-mail: barbara.makuch@pw.edu.pl 

 

Pełnomocnik Kwestora
mgr Iwona Gontarek 
tel: (22) 234-85-31       e-mail: i.gontarek@wip.pw.edu.pl