Zakład Systemów Informatycznych

Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje głównie zagadnienia związane z metodami projektowania i wdrażania systemów informatycznych w warstwie biznesowej, systemowej i technologicznej. Problematyka ta obejmuje:

 • IIoT (ang. Industrial Internet of Things) - Przemysłowy Internet Rzeczy
 • Technologię 5G
 • VR (ang. Virtual Reality) - Wirtualna Rzeczywistość
 • AR (ang. Augmented Reality) - Rozszerzona Rzeczywistość
 • MR (ang. Mixed Reality) - Połączona Rzeczywistość
 • AI (ang. Artificial Intelligence) - Sztuczna Inteligencja
 • Technologia Blockchain - Technologia rejestrów rozproszonych
 • HPC (ang. High Performance Computing) - Obliczenia wielkiej skali
 • Nanotechnologia w elektronice i informatyce
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Infrastruktura informatyczna
 • Informatyzacja przedsiębiorstw
 • Platformy sprzętowo-programowe
 • Bazy danych
 • Projektowanie systemów informatycznych,
 • ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - System planowania zasobów przedsiębiorstwa
 • WMS (ang. Warehouse Management System) - System zarządzania magazynem
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Strategia cyfryzacji przedsiębiorstw
 • Transformacja cyfrowa
 • Organizacje Agile
 • Architektura informatyczna przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami IT
 • Digital marketing

Prowadzone prace badawcze:

Realizacja pracy statutowej pt. „Doskonalenie metod zarządzania produkcją w sektorze MŚP”, w tym projektowania systemów klasy EPM/CPM, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT oraz ciągłości działania

Badania nad wydajnością i bezpieczeństwem programowania (Java, C, C++, C#, Python) 

Metody testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo)

Badania w zakresie „Projektowania systemów klasy Enterprise Performance Management”

Badanie wpływu modelów biznesu przedsiębiorstw ICT na osiągane wyniki finansowe w pierwszych trzech latach działalności

Skład osobowy Zakładu Systemów Informatycznych:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski, profesor

dr hab. Kazimierz Waćkowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Paweł Gepner, adiunkt

dr inż. Paweł Antczak, adiunkt

dr Michał Bańka, adiunkt

dr inż. Jerzy Krawiec, adiunkt

dr inż. Robert Wojtachnik, adiunkt

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac przejściowych