Zakład Systemów Informatycznych

Przedmiot działalności naukowej i badawczej Zakładu Systemów Informatycznych obejmuje:

 • IIoT
 • Technologia 5G
 • VR/AR
 • AI
 • Blockchain
 • HPC
 • Nanotechnologia w elektronice i informatyce
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Infrastruktura informatyczna
 • Informatyzacja przedsiębiorstw
 • Platformy sprzętowo-programowe
 • Bazy danych
 • Projektowanie systemów informatycznych,
 • ERP
 • WMS
 • Informatyczne systemy zarządzania

Prowadzone prace badawcze:

 • Realizacja pracy statutowej pt. „Doskonalenie metod zarządzania produkcją w sektorze MŚP”, w tym projektowania systemów klasy EPM/CPM, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT oraz ciągłości działania
 • Badania nad wydajnością i bezpieczeństwem programowania (Java, C, C++, C#, Python) 
 • Metody testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo)
 • Badania w zakresie „Projektowania systemów klasy Enterprise Performance Management”
 • Badanie wpływu modelów biznesu przedsiębiorstw ICT na osiągane wyniki finansowe w pierwszych trzech latach działalności

Skład osobowy Zakładu Systemów Informatycznych:

 • dr hab. Kazimierz Waćkowski, profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski, profesor
 • dr hab. inż. Paweł Gepner, adiunkt
 • dr inż. Robert Wojtachnik, adiunkt
 • dr inż. Jerzy Krawiec, adiunkt
 • dr Michał Bańka, adiunkt 
 • dr inż. Paweł Antczak, starszy wykładowca