Dziekanat ds. Studenckich i International Office

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

Zapraszam do kontaktu na adres e-mail:

robert.biernacki@pw.edu.pl

.

Pracownicy: Małgorzata Ciepłowska, Kamila Ceran

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

international@wip.pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

.

Aktualne godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich oraz International Office 

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 roku informujemy, że Dziekanat ds. Nauczania, Dziekanat ds. Studenckich oraz International Office jest nieczynny do odwołania. Wszystkie sprawy należy zgłaszać telefonicznie (w godz. 10- 14) lub mailowo.

.

Standardowe godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (pok. NT 127)

Poniedziałek 10:00 - 15:00 

Wtorek 10:00 - 12:00

Środa 10:00 - 15:00

Czwartek NIECZYNNE

Piątek 10:00 - 12:00

 - oraz w dniach zjazdów: 

Piątek: 15:00 – 17:00

Sobota: 10:00 – 14:00

.

Standardowe godziny pracy International Office (pok. NT 127)

Poniedziałek 12:30 - 15:00 

Wtorek 10:00 - 12:00

Środa 10:00 - 15:00

Czwartek NIECZYNNE

Piątek 10:00 - 12:00

.

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

• Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

• Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

• Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

• Odbiór decyzji stypendialnych

• Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

• Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

• Skierowania na badania lekarskie

• Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

• Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

• Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

• Składanie ankiet oceniających wykładowców