12.06.2024 - seminarium wydziałowe

Dnia 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 10:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, podczas którego Prof. Rodolfo Haber (Centrum Automatyki i Robotyki Politechniki Madryckiej) zaprezentuje wykład pt.: „Towards Industry 5.0: A personal view”. Wystąpienie jest kontynuacją cyklu wykładów gościnnych na WMT PW w ramach grantu dydaktycznego IDUB pt.: „Unowocześnienie i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej specjalności GPEM – innowacyjne metody kształcenia przy wykorzystaniu technologii Przemysłu 4.0”. Więcej informacji »

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.