Procedury dyplomowania, dokumenty

NAJBLIŻSZE TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH: 26.06-07.07.2023r.

   

   

 

WARUNKI:

Studenci planujący obronę pracy dyplomowej w terminie 26.06.2023 - 07.07.2023 (tj., którzy mieli przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 15.05.2023) proszeni są o zgłoszenie do dziekanatu (mailowo lub telefonicznie) prośby o przygotowanie dokumentów do dnia 15.05.2023.

Przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie studentów, którzy posiadają w systemie USOS:

- temat pracy w j. polskim i j. angielskim,
- zaliczone Szkolenie BHP,
- zaliczone Przysposobienie biblioteczne.

Dokumenty do obrony należy złożyć najpóźniej do 31.05.2023 do urny przy portierni (proszę zwrócić szczególną uwagę na zgodność i poprawność tematów prac dyplomowych wpisanych na podaniach a zamieszczonych w systemie USOS).

Prosimy zapoznać się z aktualną procedurą dyplomowania (poniżej), zaś na USOS Web proszę szukać: Aktualności -- Twoje jednostki -- Dyplomowanie

  

      

Aktualny formularz rejestracji pracy dyplomowej lub przejściowej (zgodny z Zarządzeniem Dziekana)

  

  • Harmonogram obron prac dyplomowych w 2023r.

   

  • Wykaz pracowników upoważnionych przez Radę Wydziału do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2022/23 (obowiązuje do czasu publikacji nowego dokumentu):

   

  

  • Procedura obrony zdalnej oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są po zalogowaniu się na USOS Web w zakładce "Aktualności"

  

  • Studentów rozpoczynających studia po 1 października 2019 r.  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu/suplementu:
wniosek (.pdf)

  

Procedura dyplomowania – obowiązuje od 01.09.2022

 

Według Zarządzenia nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27.01.2022r. prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w pisemnej bazie prac dyplomowych USOS APD i nie ma obowiązku ich drukowania, przy czym prace te powinny spełniać wymogi edytorskie, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 wyżej wymienionego zarządzenia.

Jeśli jednak karta rejestracji pracy dyplomowej wydana została przed 27.01.2022 praca dyplomowa musi zostać wydrukowania zgodnie z poprzednim Zarządzeniem Rektora PW.

1. Terminy zgłaszania próśb o przygotowanie dokumentów do obrony zostaną  podane w odrębnych ogłoszeniach. Ogólny harmonogram organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym jest zamieszczony w Zarządzeniu Dziekana Wydziału MT na dany rok kalendarzowy.

2. W podanym w ogłoszeniu terminie Student składa komplet dokumentów do obrony (oryginały) zgodnie z wykazem poniżej:

  • dokument potwierdzający złożenie pracy z podpisem kierującego pracą,
  • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
  • wydruk strony tytułowej pracy dyplomowej z tematem w języku polskim i angielskim z podpisem kierującego pracą,
  • streszczenia w języku polskim i angielskim muszą zawierać: imię i nazwisko studenta, numer albumu,  podpis studenta oraz kierującego pracą. Każde streszczenie na minimum stronę (marginesy standardowe, odstępy pojedyncze, czcionka 12). Jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski (tj. francuski, hiszpański, rosyjski lub niemiecki), składa dodatkowo temat oraz streszczenie pracy w tym języku.

UWAGA: w streszczeniu nie należy umieszczać tytułu pracy dyplomowej

  • Obcokrajowcy zobowiązani są do złożenia kserokopii paszportu

3. Po dostarczeniu dokumentów Dziekanat weryfikuje program studiów Dyplomanta i generuje suplement.

4. Po wygenerowaniu suplementu, Student otrzyma powiadomienie (na adres mailowy w domenie pw) o udostępnieniu suplementu w USOSweb.

5. Student weryfikuje projekt suplementu do dyplomu (brak numeru albumu nie jest błędem) oraz deklaruje liczbę odpisów dyplomu i odpisów suplementu, które chciałby otrzymać, według instrukcji: USOSweb -- dla studentów -- suplementy.

          UWAGA: przy akceptacji suplementu należy postępować zgodnie z instrukcją (krok po kroku - koniecznie od 1 do 6)

6. Student wnosi opłatę za dodatkowy dyplom lub suplement zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wpłaty na indywidualne konto Studenta należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Usosweb.

7. Po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności Student kontaktuje się z Instytutem w celu wyznaczenia terminu obrony zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dziekana WMT PW zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału. Następnie Instytut przekazuje listę z terminami obron do Dziekanatu.

8. Po obronie, dokumenty są weryfikowane w dziekanacie i akceptowane przez Dziekana.

9. Po zaakceptowaniu dokumenty są przesyłane do Działu Ewidencji Studentów i generowana jest Elektroniczna karta obiegowa.

10. Absolwent otrzyma powiadomienie na adres mailowy w domenie pw o wygenerowaniu karty obiegowej (po zalogowaniu USOSweb – dla wszystkich – obiegówki). Należy uzupełnić punkt dotyczący Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW.

Jeśli pełnili Państwo funkcję przewodniczącego lub członka Wydziałowej Rady Samorządu, Komisji Samorządu Studentów, członka Rady Wydziału, delegata do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, senatora Politechniki Warszawskiej lub członka Senackiej Komisji, to mogą Państwo to zgłosić do dziekanatu do wpisania do suplementu po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających tę działalność.

 

Dokumenty do pobrania:

wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej

   

KARTY OBIEGOWE 

Studenci, którzy zdali egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2021 roku będą mieli automatycznie wygenerowane karty obiegowe w USOS. Karty te wypełnią poszczególne Jednostki bez udziału studenta.
Studenci, którzy bronili się przed 1 stycznia 2021 roku proszeni są o wysłanie na Dziekanat WMT dziekanat.wip@pw.edu.pl maila z prośbą o wygenerowanie karty.

stronę zaktualizowano: 15-08-2022