Aktualności

! Nowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendiów doktoranckich, projakościowych i naukowych doktorantom WIP od roku akademickiego 2017/2018:

Kryteria przyznawania stypendiów

! Zaktualizowane zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 30.05.2017 r.