Aktualności

!!! Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom oraz studentom Politechniki oprogramowanie MS Office.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Oprogramowanie-MS-Office-dla-pracownikow-oraz-studentow-PW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich mają obowiązek zaliczenia seminarium pedagogicznego.

Szczegółowe informacje dot. terminów zajęć i zapisów znajdują się na stronie seminarium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakładce WYKAZ PRZEDMIOTÓW znajdują się linki do nowych przedmiotów prowadzonych przez inne jednostki Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Nowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendiów doktoranckich, projakościowych i naukowych doktorantom WIP od roku akademickiego 2017/2018:

Kryteria przyznawania stypendiów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Zaktualizowane zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 30.05.2017 r.