Dziekanat ds. Studenckich i International Office

dziekanat.mt@pw.edu.pl - Dziekanat do Spraw Nauczania

Telefon: (22) 234-84-31

dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl - Dziekanat do Spraw Studenckich

Telefon: (22) 234 82 54

International.mt@pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

 

Dziekanat ds. Nauczania, Dziekanat ds. Studenckich oraz International Office

Wszystkie sprawy należy zgłaszać telefonicznie (w godz. 10- 14) lub mailowo.

 

Od poniedziałku  01.06.2020 roku wystawiona będzie przy portierni urna, w której mogą Państwo umieszczać, w zaklejonej kopercie, dokumenty do Dziekanatu ds. Nauczania. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 dokumenty te będą podlegały kwarantannie.

Dziekanaty będą przyjmowały tylko w sprawach pilnych, studentów umówionych telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 wymagane jest zasłanianie ust i nosa przez studentów na terenie całej Uczelni, dezynfekowanie rąk oraz wpisanie się do rejestru osób wchodzących na  Wydział.

 

Standardowe godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (pok. NT 127) (W OKRESIE PRZERWY STANDARDOWE GODZINY PRACY NIE OBOWIĄZUJĄ)

Poniedziałek 10:00 - 15:00 

Wtorek 10:00 - 12:00

Środa 10:00 - 15:00

Czwartek NIECZYNNE

Piątek 10:00 - 12:00

 - oraz w dniach zjazdów: 

Piątek: 15:00 – 17:00

Sobota: 10:00 – 14:00

 

Standardowe godziny pracy International Office (pok. NT 127)

Poniedziałek 12:30 - 15:00 

Wtorek 10:00 - 12:00

Środa 10:00 - 15:00

Czwartek NIECZYNNE

Piątek 10:00 - 12:00

 

Najbliższe terminy konsultacji Prodziekana ds. Studenckich »

Kontakt e-mail:

 

 

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

• Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

• Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

• Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

• Odbiór decyzji stypendialnych

• Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

• Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

• Skierowania na badania lekarskie

• Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

• Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

• Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

• Składanie ankiet oceniających wykładowców