Dziekanat ds. Studenckich i International Office

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

27.01.2020 - poniedziałek - 9.30 - 12.30

28.01.2020 - wtorek - 13.45 - 14.15

30.01.2020 - czwartek - 19.30 - 20.15

31.01.2020 - piątek - 10.00 - 12.15

02.02.2020 - niedziela - 8.00 - 10.00

.

Pracownicy: Małgorzata Ciepłowska, Kamila Ceran

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

international@wip.pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

.

Aktualne godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich oraz International Office 

Standardowe godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (pok. NT 127)

Poniedziałek 10:00 - 15:00 

Wtorek 10:00 - 12:00

Środa 10:00 - 15:00

Czwartek NIECZYNNE

Piątek 10:00 - 12:00

 - oraz w dniach zjazdów: 

Piątek: 15:00 – 17:00

Sobota: 10:00 – 14:00

.

Standardowe godziny pracy International Office (pok. NT 127)

Poniedziałek 12:30 - 15:00 

Wtorek 10:00 - 12:00

Środa 10:00 - 15:00

Czwartek NIECZYNNE

Piątek 10:00 - 12:00

.

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

• Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

• Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

• Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

• Odbiór decyzji stypendialnych

• Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

• Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

• Skierowania na badania lekarskie

• Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

• Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

• Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

• Składanie ankiet oceniających wykładowców