Inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Kierunek Inżynieria Biomedyczna przygotowuje inżynierów do współpracy z lekarzami w zakresie projektowania, wytwarzania sprzętu medycznego i implantów chirurgicznych. Specyfiką tego kierunku jest połączenie zajęć typowo inżynierskich, charakterystycznych dla studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji z przedmiotami powiązanymi z nauką o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego takich jak: anatomia i fizjologia, biomechanika, biotribologia, biofizyka, obrazowanie medyczne.

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna jest przygotowany do:

  • projektowania i wytwarzania aparatury medycznej, implantów oraz instrumentarium na potrzeby chirurgii
  • konstruowania sprzętu wspomagającego rehabilitację
  • udziału w pracach naukowo- badawczych związanych z inżynierią biomedyczną
  • współpracy z lekarzami w zakresie obsługi systemów diagnostycznych i informatycznych wykorzystywanych w medycynie
  • reprezentowania producentów specjalistycznych urządzeń i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego

Plakat specjalności Biomechanika inżynierska na kierunku MiBM: Pokaż

Przedmioty realizowane na poszczególnych semestrach studiów magisterskich na specjalności „Biomechanika Inżynierska” (pobierz plik PDF)

Krótki opis wybranych przedmiotów specjalności „Biomechanika Inżynierska” (pobierz plik PDF)