Forum Akademicko-Gospodarcze miejscem dialogu nauki i biznesu - podsumowanie

W dniach 16–17 lutego na 4. Forum Akademicko-Gospodarczym po raz kolejny spotkali się przedstawiciele świata nauki i biznesu. Głównymi tematami poruszanymi na Forum były korzyści płynące ze współpracy tych środowisk, sytuacja polskiej gospodarki po pandemii oraz ograniczanie śladu węglowego.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz nagraniami z paneli dyskusyjnych.

Poniżej zamieszczono podsumowanie 4. Forum Akademicko-Gospodarczego, a w nim fragmenty wypowiedzi m.in. Prezesa Związku Banków Polskich – Krzysztofa Pietraszkiewicza, Doktora Jerzego Kwiecińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku PEKAO S.A., a także Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej.

– Wsłuchując się w dyskusję poszczególnych prelegentów naszego Forum, należy zgodzić się z potrzebą tłumaczenia wpływu zmian klimatycznych na różne sfery naszego życia. Choć podczas wystąpień pojawił się głos dotyczący braku wykształconych klimatologów, to, wierzę, że mamy w Polsce wielu specjalistów, którzy mogą edukować w kwestii klimatu. Wystarczy dać im szansę rozwinąć skrzydła – mówił podczas Forum Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Forum Akademicko-Gospodarczego.

W wypowiedziach prelegentów pojawiało się wiele przykładów wskazujących na korzyści płynące ze współdziałania sfery biznesu i nauki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że istnieją akty prawne, które wspierają takie współprace – m.in. konstytucja dla nauki oraz konstytucja dla biznesu.

Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, akcentował znaczenie Forum Akademicko-Gospodarczego jako miejsca wymiany doświadczeń między oboma środowiskami. – Nikogo nie trzeba przekonywać, że bez skutecznej współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie osiągniemy właściwego poziomu rozwoju technologicznego i przede wszystkim nie uda nam się skutecznie chronić naszej planety przed skutkami tego rozwoju – zauważył Mężyk.

Profesor Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego mówił o szeroko rozumianej zmianie, jaka następuje po stronie uczelni i biznesu. – Niezależnie od uczelni, które reprezentujemy, zgodzić się musimy, że stanie w miejscu jest niemożliwe. Z perspektywy każdej uczelni transformacja cyfrowa edukacji ma o wiele szerszy wymiar niż tylko wykorzystanie aplikacji do nauki zdalnej – mówił podczas Forum.

Doktor Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO S.A. mówił, iż wyzwaniem dla polskiej gospodarki będzie z pewnością kwestia inflacji. W realizacji planów istotnie pomagać będą pogramy unijne oraz rządowe. – Dzięki tym funduszom odbudowa po pandemii i doganianie Zachodu będą możliwe. My, jako sektor bankowy, będziemy w tych procesach uczestniczyć – powiedział prezes PEKAO S.A. Przypomniał też, że w 2021 roku sektor bankowy w Polsce udzielił ponad 150 mld złotych kredytów dla firm, a 40 proc. z nich stanowiły kredyty inwestycyjne.

Relacje video z paneli dyskusyjnych są dostępne na stronie: https://pfag.pl/forum/transmisja/

 

O Forum

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania. Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze liczy około 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Prezesem Zarządu w bieżącej kadencji jest Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesem Arkadiusz Mężyk, a Członkami Zarządu: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, oraz Tadeusz Słomka. Strona Forum https://pfag.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Związek Banków Polskich
Przemysław Barbrich
przemyslaw.barbrich@zbp.pl
+48 660 763 831