Prezentacja: Digital twins for advanced decision support through the lifecycle of manufacturing systems - Prof. Marco Macchi

Dnia 4 kwietnia 2024 r. odbyło się seminarium wydziałowe, na którym prof. Marco Macchi (Politecnico di Milano) wygłosił wykład pt.: Digital twins for advanced decision support through the lifecycle of manufacturing systems.

Prezentacja dostępna po podanym w nawiasie linkiem (plik PDF »)

Więcej informacji »