Webinaium: Sustainable business models in practice - Sharing the results of a project on platform-enabled kits of AI for SMEs

Zapraszamy na trzecie webinarium “Network of Researchers in Sustainable Entrepreneurship and Innovation (SEI)”, które odbędzie się dnia 13 maja 2024 roku w godz. 12:15-13:00. Prelegentem wystąpienia pt.: “Sustainable business models in practice – Sharing the results of a project on platform-enabled kits of AI for SMEs” będzie dr inż. Krzysztof Ejsmont z Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Rejestracja pod linkiem »

Rozwój platform business-to-business doprowadził do rozpowszechnienia modeli biznesowych opartych na koncepcji ekonomii współdzielenia", z potencjałem przyspieszenia zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną główne wyniki projektu KITT4SME https://kitt4sme.eu/ (Platform-enabled kits of Artificial Intelligence for an easy uptake by SMEs). Projekt ma na celu zapewnienie europejskim MŚP dostosowanego do zakresu i gotowego do użycia w przemyśle sprzętu, oprogramowania i zestawów organizacyjnych, dostarczanych jako modułowo konfigurowalna platforma cyfrowa, która płynnie wprowadza sztuczną inteligencję do systemów produkcyjnych. Zaprezentowany zostanie ekosystem dla sektora produkcyjnego MŚP wraz z proponowanym modelem biznesowym dla platformy AI jako usługi.

Seria webinariów jest częścią ENHANCERII, projektu wspierającego wymiar badań i innowacji ENHANCE Alliance europejskich uniwersytetów technicznych. Celem serii webinariów jest stworzenie przestrzeni, w której naukowcy zaangażowani w badania i edukację, które dotyczą interfejsów między zrównoważonym rozwojem z jednej strony a przedsiębiorczością i innowacjami z drugiej, mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami.